Những tiếng nói mới của nhiếp ảnh Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

Culture and Arts Center, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

THỜI GIAN

06.05.2023 | 14:00

* Mở cửa tự do

BAN TỔ CHỨC

Nhiếp ảnh đóng góp cho sự thay đổi xã hội bằng cách ghi chép lại lịch sử, làm lây lan cảm xúc, thúc đẩy hành động, gợi ra những câu hỏi và ranh giới mới. Sự thay đổi ấy phần nào được thể hiện qua buổi bàn luận của các chân dung thế hệ nhiếp ảnh “mới” ở Việt Nam, từ thế hệ sinh năm 1960s mơ mộng và quyết liệt cho đến thế hệ sinh vào những năm 2000 tỉ mẩn và thách thức. Trong buổi tọa đàm, các nhiếp ảnh gia cùng với khách mời sẽ chia sẻ với người tham gia những góc nhìn về sự đổi mới tự thân, về nhiếp ảnh Việt Nam biến đổi và dịch chuyển ở trong và ngoài biên giới quốc gia như thế nào qua các thế hệ, và qua đó, những câu chuyện được kể bằng nhiếp ảnh thay đổi và trở nên phức tạp, đa dạng  như thế nào.

DIỄN GIẢ

Nguyễn Hữu Bảo, Eléonore Tran, Nguyễn Thế Sơn, Phạm Tuấn Ngọc, Maika Elan