Nhiếp ảnh nghệ thuật trong giáo dục bậc cao

ĐỊA ĐIỂM

Hội trường Ngụy Như Kontum, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

THỜI GIAN

20.05.2023 | 15:00

BAN TỔ CHỨC

Buổi thảo luận tạo diễn đàn cho các khách mời là các nhà giáo dục cùng các đại diện của các cơ quan giáo dục, đào tạo có thể phân tích và thảo luận về lịch sử, hiện trạng, và các giải pháp tương lai cho đào tạo nhiếp ảnh nghệ thuật tại Việt Nam. Trên thế giới, vị thế của ngành đào tạo này trong các hệ thống giáo dục chính quy là gì? Ở Việt Nam, trong giáo dục bậc cao, ngành nhiếp ảnh được đặt trong trường ĐH Sân khấu Điện ảnh hoặc như ngành Báo ảnh thuộc khoa Báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền – liệu như vậy đã đủ chưa? Các giải pháp đã, đang, và có thể đưa ra cho ngành nhiếp ảnh nghệ thuật trong nước là gì?

NGHỆ SĨ

Pascal Beausse, Bert Danckaert, Nguyễn Thế Sơn, Đồng Hiếu, Nguyễn Xuân Khánh, Phan Lê Chung