Nhiếp ảnh: Các festival quốc tế và cơ hội thị trường

ĐỊA ĐIỂM

Complex 01, Số 29, ngách 31 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

THỜI GIAN

24.05.2023 | 15:00

BAN TỔ CHỨC

Các nhà tổ chức liên hoan nhiếp ảnh lớn trong khu vực và quốc tế cũng như các nhiếp ảnh gia có ảnh hưởng sẽ chia sẻ và thảo luận về tác động của các liên hoan nhiếp ảnh đối với thị trường nghệ thuật, vai trò của chúng trong sự phát triển nghề nghiệp của các nhiếp ảnh gia và cách những sự kiện đó tái cấu trúc bối cảnh nghệ thuật địa phương, hỗ trợ và tăng sức hấp dẫn của hệ sinh thái sáng tạo.

NGHỆ SĨ

Valentin Rodriguez, Chelsea Chua, Pascal Beausse, Nguyễn Thị Thu Hà, Philippe Marinig