Loading Events

« All Events

HÀ NỘI – NHỮNG KHỞI ĐẦU CỦA MỘT ĐÔ THỊ KIỂU PHƯƠNG TÂY Ở ĐÔNG NAM Á

April 22 @ 8:00 AM June 15 @ 5:00 PM

Hà Nội là một thành phố chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi văn hóa Pháp trong thời kỳ thuộc địa. Đầu thế kỷ 20, chính quyền thuộc địa chủ trương áp đặt ảnh hưởng này lên người dân bản địa. Tuy nhiên, họ vẫn thành công giữ lại một phần tập quán sinh hoạt truyền thống của mình.