Loading Events

« All Events

NƠI CHỐN THUỘC VỀ

May 7 @ 5:00 PM June 25 @ 5:00 PM

Nhu cầu chụp ảnh luôn hiện hữu trong con người Hải Thanh (sn.1972). Gần 30 năm qua, việc lưu trữ và tư liệu bằng hình ảnh đã trở thành một phần cuộc sống hàng ngày của anh.