Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

NƠI CHỐN THUỘC VỀ

7 May, 2023 @ 5:00 PM 25 June, 2023 @ 5:00 PM

Nhu cầu chụp ảnh luôn hiện hữu trong con người Hải Thanh (sn.1972). Gần 30 năm qua, việc lưu trữ và tư liệu bằng hình ảnh đã trở thành một phần cuộc sống hàng ngày của anh.